Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/40

Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/40

  • 6. 9. 2022

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)    
3.
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)    
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34. Návrh na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu MMB na rok 2022 - návrh rozpočtového opatření
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83. Návrh na změnu účelu použití investičního a neinvestičního transferu městské části Brno-sever-návrh rozpočtového opatření
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203. Návrh nabytí pozemku p. č. 833, jehož součástí je stavba - průmyslový objekt Cejl 487/18, v k. ú. Zábrdovice do vlastnictví statutárního města Brna
204.
205.
206.
207.
208. Návrh nabytí budovy bez čp/če – garáže, situované na pozemku p.č. 600/6 v k.ú. Ponava  pro účely stavby „Parkovací dům Sportovní“ 
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271. Návrh smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury „Komunikace a odstavné plochy u prodejního objektu Halasovo náměstí, Brno - Lesná“  
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
280.
281.
282.
283. Návrh dodatku č. 3 Dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Dopravním podnikem města Brna, a.s., Teplárnami Brno, a.s. a společníky společnosti "Výstavba tramvajové tratě Plotní"
284. Záměr poskytnutí víceleté individuální dotace pro BuranTeatr z. ú., na projekt rozvoje kulturního centra CO.LABS na ul. Kounicova v Brně spolufinancovaný z Národního plánu obnovy
285.
286.
287.
Zobrazit všechny body