Logo a jednotný vizuální styl města Brna

Logo a jednotný vizuální styl města Brna

Primárně užívaná loga

V případě použití loga města Brna prosím užívejte zejména následující primárně užívaná loga ke stažení. Jejich užití v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu výrazně urychlí schvalovací proces, který je pro jejich užití nutný.

Bílé nebo světlé pozadí, na kterém bude logo umístěno

V případě bílého či velmi světlého pozadí prosím použijte následující logo s červenou barvou textu BRNO. Je potřeba dodržet také ochrannou zónu okolo loga, bližší pokyny opět naleznete v manuálu jednotného vizuálního stylu. Logo lze stáhnout po kliknutí na obrázek nebo z odkazu umístěného pod ním.

Tmavé pozadí (tedy i červené, modré, zelené), na kterém bude logo umístěno

V případě tmavého pozadí prosím použijte následující logo s bílou barvou textu BRNO. Je potřeba dodržet také ochrannou zónu okolo loga, bližší pokyny opět naleznete v manuálu jednotného vizuálního stylu. Logo lze stáhnout po kliknutí na obrázek nebo z odkazu umístěného pod ním. Upozornění – obrázek "bez pozadí" vypadá po stažení jako "jednolitá bílá plocha". Pokud jej ale umístíte na tmavé pozadí, logo města již bude viditelné. Nejedná se tedy o chybu.

Pomocná, sekundárně používaná loga

Pomocná, sekundárně používaná loga prosím použijte pouze ve chvíli, kdy nelze použít loga primární. Jejich užití obvykle vede ke komplikacím při schvalování loga a k možným časovým prodlevám. I jejich užití se plně řídí manuálem jednotného vizuálního stylu a je potřeba dodržet zejména ochrannou zónu loga.

Ke stažení jsou zde také formáty užívané profesionálními grafiky – EPS, JPG, PNG, PDF. Pokud pro Vás bude materiály chystat grafické studio, postačí je odkázat na tyto stránky a jejich grafik si již následně vybere pro něj nejvhodnější formát.

Kdy lze užít červené obdelníkové logo s bílým textem Brno

Toto logo lze využít pouze výjimečně a jeho užití obvykle zkomplikuje schválení užití loga a často je nutná korekce ze strany grafika. Kdy lze takové logo užít, naleznete v manuálu jednotného vizuálního stylu.

Mezi výjimky, kdy lze toto logo užít, patří například tyto případy:

  • Pozadí, na které je logo umisťováno, je příliš komplikované a užití červeného nebo bílého loga bez pozadí není příliš vzhledné.
  • Logo svým vzhledem zapadá mezi ostatní loga a vytváří s nimi kompaktní celek (například všechna další loga jsou obdélníková).