Bezpečnost

Bezpečnost

V průběhu života můžeme být svědky událostí, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sněhové kalamity atd.), havárie velkého rozsahu způsobené nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (havárie v chemických provozech a skladech) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí a způsobit velké materiální škody.

Ke zmírnění následků těchto událostí přispívají zejména legislativní a organizační opatření, která přijímá každý vyspělý stát.

Účinně mohou ke zmírnění těchto následků napomoci i samotní občané. Proto je důležité znát možná nebezpečí a chování při vzniku těchto událostí. Umět si poradit, ale i pomoci svým blízkým a sousedům. K tomu mohou napomáhat i informace na portálu krizového řízení Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje KRIZPORT nebo portálu projektu Záchranný kruh.

Pro občany