Školství a vzdělávání

Školství a vzdělávání

Brno je druhým největším centrem vzdělání v České republice. Na kvalitních školách všech stupňů zde můžete strávit třeba i dvacet let svého života.

Vysoké školy

Brno a jeho vysoké školy nejsou jen Masarykova univerzita a Vysoké učení technické. Ve městě najdete 5 veřejných vysokých škol, jednu státní a řadu škol soukromých.

Střední školy, gymnázia a vyšší odborné školy

V Brně a Jihomoravském kraji získáte všeobecné i odborné vzdělání na všech typech středních škol.

Základní školy, mateřské školy a školní jídelny

Databáze základních škol, mateřských škol, školních jídelen. Podrobné vyhledávání škol prvního stupně. Školy s rozšířenou výukou některých předmětů, školy pro žáky se speciálními potřebami nebo upraveným vzdělávacím programem.

Brno je druhým největším centrem vzdělání v České republice. Na kvalitních školách všech stupňů zde můžete strávit třeba i dvacet let svého života.