JUDr. Markéta Vaňková

primátorka města Brna
  • Primátorka města Brna

Kontaktní údaje

Adresa

  • Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
  • Kancelář 26

Agenda

JUDr. Markéta Vaňková byla na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20. listopadu 2018 zvolena pro volební období 2018 až 2022 novou primátorkou města Brna.

Narodila se v roce 1977. V roce 2000 úspěšně ukončila studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a o dva roky později získala titul JUDr. v oboru Právo se specializací Občanské právo. V roce 2003 složila advokátní zkoušky. V ODS působí od roku 2002, ve stejném roce se stala zastupitelkou městské části Brno-střed. V období mezi lety 2006 a 2010 působila jako zastupitelka města Brna a členka rady městské části Brno-střed. Následující čtyři roky pracovala jako uvolněná zastupitelka městské části Brno-střed pro oblast legislativy a životního prostředí. Od roku 2016 je zastupitelkou Jihomoravského kraje.

Blížší informace naleznete na portálu primátorky - primatorka.brno.cz

Seznam podřízených útvarů