Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Oficiální název Statutární město Brno
Magistrát města Brna
2. Důvod  a způsob založení Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
3. Organizační struktura Organizační struktura řízení statutárního města Brna a Magistrátu města Brna.
4. Kontaktní spojení Přehled kontaktních spojení.
5. Případné platby lze poukázat Informace o bankovních účtech a příjmových pokladnách.
6. IČ 44992785
7. DIČ CZ44992785
8. Dokumenty Dokumenty k rozpočtu, dotacím, seznamy hlavních dokumentů odborů a informace emitenta cenných papírů
9. Žádosti o informace

Pravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace.

Poskytnuté informace.

10. Příjem žádostí a dalšich podání Příjem dalších podání 
11. Předpisy

Přehled platné legislativy (viz Organizační řád MMB - úvodní část, bod 7.3.)

k fyzickému nahlédnutí - sekretariát Odboru vnitřních věcí, Malinovského nám. 3, 1. patro, dveře č. 102

Úřední hodiny: Po a St 8.00 - 17.00 hod., pá 8.00 - 12.00 hod.

Sbírka zákonů ČR

Vydané právní předpisy.

k fyzickému nahlédnutí - Informační středisko MMB, Malinovského nám. 3, přízemí dv. 19,  provozní doba Informačního střediska

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

Vzor licenční smlouvy

V roce 2023 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.
V roce 2022 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.
V roce 2021 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.
V roce 2020 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.
V roce 2019 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.
V roce 2018 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.

14. Výroční zpráva
(dle zák. č. 106/1999 Sb.)
Výroční zprávy včetně příloh