Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/10

  • 10. 10. 2023

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3.
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)      
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70. Návrh prodeje pozemku p. č. 2190/9 v k. ú. Brněnec
71.
72. Návrh prodeje  pozemku p.č. 1169/2  v k.ú. Komárov a návrh na zřízení služebnosti  
73.
74. Návrh prodeje pozemku p.č. 113 v k.ú. Slatina
75.
76.
77. Návrh prodeje pozemků p.č. 351/3, 351/4 v k.ú. Slatina
78. Návrh prodeje pozemku p.č. 8182 v k.ú. Židenice
79.
80.
81. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2/2 v k.ú. Komín
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118. Územně plánovací dokumentace 2023 – návrhy na nezahájení procesu pořízení změn Územního plánu města Brna a Regulačního plánu MČ Medlánky  
Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z9/09 konaného dne 5. 9. 2023
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Zobrazit všechny body