Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/35

25. 1. 2022

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)    
3.
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)    
5.
6.
7.
8.
9. Připojení statutárního města Brna k Deklaraci „Boosting Climate Neutral Metropolitan Areas: Green, smart and resilient“ (Posílení klimaticky neutrálních metropolitních oblastí: Zelené, chytré a odolné) fóra Evropských metropolitních oblastí (EMA)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. Podmínky nabídky prodeje obecní vymezené jednotky v domě Hroznová 39, Brno 
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71. Návrh prodeje části pozemku p. č. 810/1 v k. ú. Komín  
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
107.
108.
109.
110.
Zobrazit všechny body
25. 1. 2022 08:00 v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno