Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/36

1. 3. 2022

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)    
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)    
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. Návrh rozpočtového opatření - Studie vybudování Rehabilitačního centra Brno-Zábrdovice ve stávajícím objektu Městských lázní 
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2022 a návrh rozpočtového opatření
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40. Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast životního prostředí na rok 2022
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90. Návrh prodeje pozemků p.č. 7118/1, 7119/2 v k.ú. Židenice
91.
92.
93. Návrh prodeje pozemku p. č. 244/8 k. ú. Starý Lískovec
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102. Záměr nabytí pozemků v k.ú. Královo Pole z vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Brna
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
121.
122. Návrh na směnu části pozemku p. č 2005/2 v k. ú. Slatina ve vlastnictví města Brna za části pozemků p. č. 2002/20, p. č. 2005/1 a p. č. 2005/3, vše v k. ú. Slatina, návrh na zřízení práva stavby na pozemku p. č. 2004/1 k. ú. Slatina k tíži města Brna
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
120.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142. Prominutí místního poplatku z pobytu v souvislosti s ubytováním osob prchajících před válečným konfliktem z území Ukrajiny - záměr poskytnutí kompenzace městským částem
Zobrazit všechny body
1. 3. 2022 08:00 v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno