Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/15

Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/15

  • 5. 3. 2024

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)  
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. Návrh Memoranda o spolupráci při podpoře a popularizaci technických a přírodovědných oborů (STEM) v Jihomoravském kraji 
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63. Projekt "Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3281/81 v k. ú. Líšeň z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - Smlouva o součinnosti v rámci Projektu Kalové hospodářství ČOV Brno-Modřice
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Zobrazit všechny body