Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/06

4. 4. 2023

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)   
3.
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76. Návrh prodeje části pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina
77. Návrh prodeje části pozemku p.č. 1947/4  v k.ú. Slatina
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
110.
111.
112.
113.
Zobrazit všechny body
4. 4. 2023 08:00 v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno

Program zasedání

Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z9/06 konané dne 4. 4. 2023

Zápis ze zasedání

Zápis ze ZMB včetně usnesení Z9/06