Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/37

5. 4. 2022

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)    
3.
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)    
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53. Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, uzavřené s Povodím Moravy, s. p., na projekt "Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 - 2022"; návrh rozpočtového opatření
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80. Návrh prodeje pozemku p. č. 2828/351 v k. ú. Černovice v místě vjezdu z ul. Vl. Pecha do areálu společnosti BOMAR, spol. s r.o. 
81.
82. Návrh prodeje pozemků p. č. 2828/353, p. č. 2828/354, p. č. 2828/355, p. č. 2828/356, p. č. 2846/17 a  p. č. 2846/18, vše k. ú. Černovice, v místě vjezdů z ul. Vl. Pecha do areálů ve vlastnictví společnosti CTPark Brno II, spol. s r.o. 
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
130.
131.
132.
133.
Deklarace záměru převzetí provozu nemocnice Milosrdných bratří Konventem 
Zobrazit všechny body
5. 4. 2022 12:00 v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno

Program zasedání

Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/37 konané dne 5. 4. 2022

Zápis ze zasedání

Zápis ze ZMB včetně usnesení Z8/37