Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/33

9. 11. 2021

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)   
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.) 
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)     
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59. Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brna Sun Drive s.r.o. na akci "Zajištění prezentace Gregora J. Mendela v rotační místnosti Českého pavilonu na Světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji“ – návrh rozpočtového opatření
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69. Odpis nákladů zmařené projektové souborDataace z rekonstrukce komunikace 
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85. Návrh prodeje části pozemku p. č. 523/1 a celého pozemku p. č. 528/5 v k. ú. Komárov společnosti EG.D, a.s.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118. Návrh výzev k zaplacení smluvních pokut
119. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Polyfunkční objekt Brno Veveří“  
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
120.
121.
122.
123.
Zobrazit všechny body
9. 11. 2021 08:00 v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno