Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/05

28. 2. 2023

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)  
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z.s. na projekt „Partnerství Asociace NNO JMK a statutárního města Brna 2023“" – návrh rozpočtového opatření
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64. Projekt "Přístavba a modernizace MŠ Michalova" – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření 
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105. Návrh budoucího nabytí částí pozemků p.č. 1446/3 a p.č. 1447 v k.ú. Staré Brno 
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Polyfunkční dům QVADRO Gajdošova, Brno-Židenice“
126. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „Polyfunkční dům Železniční, Brno-Komárov“
127.
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
128.
129.
130.
131.
Zobrazit všechny body
28. 2. 2023 08:00 v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno

Program zasedání

Navržený program zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z9/05 konaného dne 28. 2. 2023