Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/03

  • 13. 12. 2022

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)  
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - návrh na převod části neinvestičního neúčelového příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace společnosti SAKO Brno SOLAR a.s. na zhotovení studií zastínění a projektových souborDataací biosolárních střech, návrh smlouvy o poskytnutí dotace
53. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace společnosti SAKO Brno, a.s. na zhotovení studie k umístění fotovoltaické elektrárny a úpravy hromosvodu, návrh smlouvy o poskytnutí dotace
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
Zobrazit všechny body