Cykloskupina

Cykloskupina

Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu v Brně

Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu v Brně byla zřízena Radou města Brna dne 23. ledna 2019. Pracovní skupina je složena ze dvou podskupin. Koncepční pracovní cykloskupina má za cíl otevírání nových témat, které s cyklistickou dopravou ve městě souvisejí, přijímá podněty od zastupitelů města a od městských částí či projednává návrhy odborné a laické veřejnosti. Jejími členy jsou zástupci z odborů dopravy či investic, Kanceláře architekta města Brna, Policie ČR, ale také městských společností nebo spolků Brno na kole a Brno autem. Cílem Technické pracovní cykloskupiny už je samotná diskuse nad jednotlivými opatřeními, hledání technických řešení návrhů a zajištění jejich návaznosti na další městské projekty.