Oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy

Agenda

  • Tvoří koncepci realizace dopravních projektů a koncepci rozvoje dopravních systémů města v návaznosti na Územní plán města Brna a s ohledem na změny vyvolané vývojem v území, demografickými změnami, růstem motorizace či změnami v poptávce po hromadné dopravě.
  • Zpracovává, vyhodnocuje a aktualizuje Plán udržitelné městské mobility.
  • Připravuje investiční záměry dopravních staveb. 
  • Podílí se na organizaci dopravy prostřednictvím její regulace, navrhuje realizaci záchytných parkovišť, rozhoduje o organizaci parkování.
  • Spolupracuje s odbornými pracovišti u nás i v zahraničí při tvorbě koncepce dopravních systémů města a podílí se na mezinárodních a evropských rozvojových projektech.

Seznam podřízených útvarů

Odkazy

Dokumenty

Důležité odkazy

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru