Cyklistická doprava v Brně

Podpora cyklistické dopravy společně se zvýšením bezpečnosti cyklistů v městském provozu pomáhá zlepšovat životní prostředí ve městech a následně přispívá k jejich oživení a vytváření lepších podmínek pro bydlení.

Nárůst motorové dopravy z posledních let s sebou přinesl přetížení existující komunikační sítě a s tím spojené zhoršení životního prostředí. Jízdní kolo by se mohlo stát jedním z řešení, je však třeba vytvořit optimální podmínky. Jízdní kolo může být použito především při realizování krátkých cest. Proto, aby bylo konkurenceschopné i při volbě dopravního prostředku na delší vzdálenosti, je nezbytné jeho začlenění do integrovaného dopravního systému. Cíl je tedy jasný, vybudovat síť ucelených tras, zajišťujících relativně rychlé a hlavně bezpečné propojení důležitých cílů cest, a to nejenom rekreačních. Podle výsledků průzkumů v zemích evropského společenství tvoří cesty za prací kratší než 5 km více jak 50 % všech cest. A to je ideální vzdálenost pro jízdní kolo.

Na Odboru dopravy funguje Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu, jejímž cílem je podpora cyklistické dopravy ve městě Brně, potažmo v Brněnské metropolitní oblasti, v návaznosti na naplňování vize Plánu udržitelné městské mobility, kterou se město zavázalo zvýšit podíl cyklistické dopravy. Pracovní skupina přijímá podněty od městských částí a od občanů a tyto projednává s cílem zajistit ucelenou síť cykloopatření napříč celým městem.

Statutární město Brno bylo přijato za řádného člena Asociace měst pro cyklisty v září roku 2013. Cílem asociace je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy a propojení těch, kteří se hlásí k její aktivní podpoře. V březnu roku 2019 se Asociace měst pro cyklisty transformovala na spolek Partnerství pro městskou mobilitu.

Historie

V Brně bylo s realizací cyklotras započato v roce 1992. Byl vybudován, respektive vyznačen první úsek Komín/Sokolovna – Bystrc přístaviště. Aby se předešlo chaotické výstavbě navzájem nepropojených úseků, byla následně zpracována studie cyklistických tras na území celého Brna. Výsledkem byla poměrně hustá síť cyklotras, která rovnoměrně pokrývala území celého města a jako celek byla v roce 1994 schválena jako směrná část územního plánu města Brna.V roce 2006 byla pořízena nová studie, která zmapovala stávající síť cyklokomunikací, která především prověřila nové možnosti jejich vedení. V roce 2010 byl dokončen Generel cyklistické dopravy na území města Brna, který je koncepčním dokumentem popisujícím trasy pro vedení cyklistické dopravy včetně návrhu jejich technického řešení.

Cykloskupina

Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu v Brně byla zřízena Radou města Brna dne 23. ledna 2019. Více informací a zápisy z koncepčních a technických cykloskupin najdete zde.

Cykloopatření

Každý rok se v Brně realizuje celá řada cyklistických opatření. Více informací a souhrn za každý rok:

Cyklistické akce

Akce pořádané Magistrátem města Brna, Odborem dopravy pro rok 2022 – cyklodoprava a BESIP

Upozornění: Akce se uskuteční v případě, že tak bude umožněno na základě aktuálních nařízení vlády v rámci pandemie covid-19.

 • Soutěž Bezpečně Brnem junior: 1. 2. 2022 až 31. 3. 2022 na www.brnoinmotion.cz
 • Soutěž Bezpečně Brnem: zahájení soutěže duben 2022  www.brnoinmotion.cz                                
 • Zahájení cyklo sezóny I.: 16. 4. 2022 dopravní hřiště Pastviny 70, 10:00–16:00 hod. 
 • Zahájení cyklo sezóny II.: 23. 4. 2022 dopravní hřiště Pastviny 70, 10:00–16:00 hod. 
 • Den dětí bezpečně: 28. 5. 2022 dopravní hřiště Pastviny 70, 10:00–16:00 hod
 • Body pro bezpečnost I: 28. 5. 2022 dopravní hřiště Horácké náměstí 13, 10:00 – 16:00 hod.
 • Bezpečné prázdniny: 25. 6. 2022 dopravní hřiště Pastviny 70, 13:00–17:00 hod
 • Hurá, budou prázdniny: 25. 6. 2022 dopravní hřiště Horácké náměstí 13, 10:00–16:00 hod.
 • Děti se vracejí z prázdnin: 3. 9. 2022 dopravní hřiště Horácké náměstí 13, 10:00–16:00 hod.
 • Evropský týden mobility: 24. 9. 2022 dopravní hřiště Komín, 10:00–16:00 hod.

17. 9. 2022 Evropský týden mobility – hlavní den: dopravní hřiště Riviéra, 10:00–18:00 hod.

 • Body pro bezpečnost II: 1. 10. 2022 dopravní hřiště Horácké náměstí 13, 10:00 – 16:00 hod.
 • celoročně dopravní výchova pro žáky brněnských základních škol v dopoledních hodinách.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Gelnar, cyklokoordinátor 

tel.: 542 174 187, email: gelnar.petr@brno.cz