Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/14

Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/14

  • 30. 1. 2024

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3.
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)      
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50. Návrh na uzavření smluv o poskytnutí víceletých individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v letech 2024 - 2026
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Černovice, pozemků p.č. 1986/7, 1986/8, 1987/7, 1987/9, 2539/1, 2539/2, 2539/3, 2539/4, 2539/5, 2539/6, 2539/7, 2539/8, 2539/9, 2539/10, 2539/11, 2546/4, 2763/3, 2763/4, 2763/5  k.ú. Černovice
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Zobrazit všechny body