Živnostenský úřad města Brna (ŽÚmB)

Živnostenský úřad města Brna (ŽÚmB)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

 • Vykonává v přenesené působnosti státní správu na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, a to v oblasti živností ohlašovacích (řemeslných, vázaných a živnosti volné) a živností koncesovaných.
 • Spravuje živnostenský rejstřík.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku zemědělství v části evidence zemědělských podnikatelů v rozsahu stanoveném zákonem o zemědělství.
 • Vykonává kontrolní a dozorovou činnost.

Seznam podřízených útvarů

 • Korespondenční adresa:

Živnostenský úřad města Brna

Malinovského nám. 3

601 67  Brno

 • Elektronické kontakty:
 1. ID datové schránky: a7kbrrn (společná pro celý Magistrát města Brna)
 2. elektronická adresa pro zasílání emailových dotazů: zu@brno.cz
 3. elektronická adresa pro zasílání elektronických úředních podání opatřených uznávaným elektronickým podpisem: posta@brno.cz
 • Způsoby podání pro klienty a veřejnost:
 1. osobně, příp. v zastoupení na základě plné moci 
 2. elektronicky (přes aplikaci JRF, datovou schránkou, emailem)
 3. prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy CzechPoint na přepážce České pošty
 4. prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy CzechPoint na přepážce MMB
 5. písemně poštou
 6. písemně prostřednictvím podatelny MMB

Veškeré Vaše dotazy a konzultace lze vyřešit elektronicky emailem anebo telefonicky.

Jednotné registrační formuláře (JRF) vč. odkazu na elektronické podání, další pomocné formuláře ŽÚ a vzory plných mocí: