Výpis z veřejné části evidence zemědělského podnikatele

Výpis z veřejné části evidence zemědělského podnikatele

Popis

Kdokoliv si může požádat o výpis z veřejné části evidence zemědělského podnikatele, a to konkrétně pokud:

  • jste zemědělský podnikatel a žádáte o výpis na své údaje,
  • jste fyzická nebo právnická osoba, která má zájem získat informace o jiném zemědělském podnikateli.

Výpis z veřejné části evidence zemědělského podnikatele obsahuje pouze základní údaje o fyzické osobě a právnické osobě. Neobsahuje rodné číslo a případnou informaci o přerušení provozování zemědělské výroby.

O uvedený výpis si můžete požádat kdykoliv.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

1/ Osobně

Při osobní návštěvě se dostavíte na Živnostenský úřad města Brna a vybraný pracovník ŽÚ na základě vaší žádosti zpracuje podání, které na místě podepíšete. Úřední hodiny Živnostenského úřadu města Brna:

Pondělí  8.00–17.00
Úterý  není úřední den
Středa  8.00–17.00
Čtvrtek  není úřední den
Pátek  8.00–12.00 (pouze elektronicky objednaní)

 

Při podání žádosti poštou postupujte následovně:

  • vyplňte, vytiskněte a podepište Žádost o výpis/potvrzení z Evidence zemědělského podnikatele za využití interního formuláře.
  • žádost odešlete poštou na adresu podatelny Magistrátu města Brna (Magistrát města Brna, Podatelna MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno) nebo
  • písemně připravenou žádost osobně odevzdejte na podatelně Magistrátu města Brna v přízemí budovy MMB Malinovského nám. 3.

2/ Elektronicky

Žádost můžete elektronicky odeslat dvěma způsoby:

  • do datové schránky Magistrátu města Brna: a7kbrrn,
  • na elektronickou (e-mailovou) adresu podatelny MMB: posta@brno.cz,
  • přílohy, které připojíte ke svému podání musí být v autorizované konverzi dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb.

Poplatky

Správní poplatek za výpis činí 30 Kč za první stránku, za každou další 10 Kč. Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Brna (hotovostně i bezhotovostně).


Legislativa

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství dle ustanovení § 2fb odst. 2

Portál veřejné správy