Oddělení provozu

Oddělení provozu

Agenda

  • Vykonává spisovou službu úřadu.
  • Zajišťuje provozní a ekonomickou agendu úřadu.
  • Zabezpečuje informační materiály pro podnikatele.
  • Zajišťuje legislativně-technické zpracování nařízení statutárního města Brna svěřených do působnosti živnostenského úřadu (zejména tržní řád).

Seznam podřízených útvarů

Jednotné registrační formuláře (JRF) vč. odkazu na elektronické podání, další pomocné formuláře ŽÚ a vzory plných mocí: