Ukončení zemědělské výroby

Ukončení zemědělské výroby

Popis

Pokud jako zemědělský podnikatel hodláte ukončit provozování zemědělské výroby trvale (tj. nehodláte již v zemědělské výrobě nadále podnikat), musíte písemně požádat o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.

Vyřazením ukončujete podnikatelskou činnost a přestanete být evidován v evidenci zemědělského podnikatele a ve veřejných registrech.

O písemné vyřazení z evidence zemědělského podnikatele můžete požádat kdykoliv. Pokud však hodláte ukončit činnost k budoucímu datu, je nutné toto datum uvést do žádosti.

Neuvedete-li datum, ke kterému hodláte ukončit provozování zemědělské výroby, budete vyřazeni k datu nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení.


Co je nutné doložit

Písemnou žádost, kterou můžete sepsat volnou formou. Do žádosti uveďte své identifikační údaje, včetně IČO a popřípadě i datum, ke kterému hodláte v ukončit podnikatelskou činnost.

K žádosti o vyřazení není nutné přikládat žádné přílohy


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

1/ Osobně

Při osobní návštěvě se dostavíte na Živnostenský úřad města Brna a vybraný pracovník ŽÚ na základě vaší žádosti o vyřazení z evidence zpracuje podání, které na místě podepíšete. Úřední hodiny Živnostenského úřadu města Brna:

Pondělí  8.00–17.00
Úterý  není úřední den
Středa  8.00–17.00
Čtvrtek  není úřední den
Pátek  8.00–12.00 (pouze elektronicky objednaní)

 

Při podání žádosti poštou postupujte následovně:

  • vyplňte, vytiskněte a podepište Žádost o vyřazení z evidence za využití interního formuláře
  • žádost odešlete poštou na adresu podatelny Magistrátu města Brna (Magistrát města Brna, Podatelna MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno) nebo
  • písemně připravenou žádost osobně odevzdejte na podatelně Magistrátu města Brna v přízemí budovy MMB Malinovského nám. 3.

2/ Elektronicky

Žádost můžete elektronicky odeslat dvěma způsoby:

  • do datové schránky Magistrátu města Brna: a7kbrrn,
  • na elektronickou (e-mailovou) adresu podatelny MMB: posta@brno.cz,
  • přílohy, které připojíte ke svému podání musí být v autorizované konverzi dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb.

Portál veřejné správy