Oddělení kontrolní a správní

Oddělení kontrolní a správní

Agenda

  • Zodpovídá za správní agendu spojenou s výkonem státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání.
  • Zajišťuje správní trestání v oblastech svěřené působnosti.
  • Projednává ve druhém stupni přestupky za porušení nařízení statutárního města Brna svěřených do působnosti živnostenského úřadu (např. tržní řád).

 

Seznam podřízených útvarů

Jednotné registrační formuláře (JRF) vč. odkazu na elektronické podání, další pomocné formuláře ŽÚ a vzory plných mocí: