Oddělení živností

Oddělení živností

Agenda

  • Vyřizuje ohlášení živnosti a žádost o koncesi včetně oznámení změn údajů a dokladů, změny odpovědného zástupce, oznámení o přerušení provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění.
  • Vede živnostenský rejstřík včetně agendy provozoven.
  • Vykonává státní správu na úseku zemědělství v části evidence zemědělských podnikatelů, v rozsahu stanoveném zákonem o zemědělství.
  • Provozuje:

    • Centrální registrační místo (CRM),
    • Jednotné kontaktní místo (JKM).

Seznam podřízených útvarů

Jednotné registrační formuláře (JRF) vč. odkazu na elektronické podání, další pomocné formuláře ŽÚ a vzory plných mocí: