Formuláře a vzory

V této části nabízíme klientům Živnostenského úřadu města Brna odkaz na platné vzory Jednotných registračních formulářů (JRF) vč. pokynů k vyplnění, odkaz na elektronické podání pomocí aplikace JRF (s interaktivními formuláři a nápovědou) a možnost získat doplňkové formuláře používané na našem úřadě vč. vzorů plných mocí.

Vzhledem k nárůstu žádostí o zrušení živnostenského/živnostenských oprávnění fyzických osob a pro snazší podání této žádosti nabízíme podnikatelům níže zjednodušený formulář pro tento typ podání:

ZRUŠENÍ ŽO (živnostenského/živnostenských oprávnění) FO (fyzické osoby)

POZOR! Živnostenské oprávnění nelze zrušit zpětně, lze jej zrušit nejdříve ke dni podání žádosti o zrušení ŽO nebo k libovolnému budoucímu datu.

Dokumenty

Zjednodušený formulář zrušení živnostenského/živnostenských oprávnění FO

Jednotné registrační formuláře

Vzory dalších formulářů používaných na ŽÚ

Specimens of bilingual forms CZ-EN

Formuláře pro podání na živnostenský rejstřík

Vzory plných mocí k jednání v zastoupení na ŽÚ