Formuláře a vzory

Formuláře a vzory

V této části nabízíme klientům Živnostenského úřadu města Brna odkaz na platné vzory Jednotných registračních formulářů (JRF) vč. pokynů k vyplnění, odkaz na elektronické podání pomocí aplikace JRF (s interaktivními formuláři a nápovědou) a možnost získat doplňkové formuláře používané na našem úřadě vč. vzorů plných mocí.