Poskytování informací Jednotnými kontaktními místy

Poskytování informací Jednotnými kontaktními místy

Popis

Jednotné kontaktní místo poskytuje bezplatné informace potřebné k tomu, aby klient mohl začít podnikat kdekoli v Evropské unii či v ČR.

Jednotné kontaktní místo konkrétně poskytuje:

 • informace o požadavcích vztahující se na poskytovatele služeb, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti o udělení oprávnění k poskytování služeb či vyřízení formalit spojených s jejich výkonem,
 • kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti o udělení oprávnění k poskytování služeb v EU i v ČR,
 • obecné informace o požadavcích týkajících se přístupu k činnosti poskytování služeb a jejího výkonu v jiných členských státech EU,
 • informace o opravných prostředcích proti rozhodnutí správních úřadů a o možnostech řešení sporů,
 • informace o ochraně spotřebitele,
 • kontaktní údaje na organizace, které poskytovatelům služeb nabízejí praktickou pomoc, např. Evropská síť spotřebitelských středisek.

Dále Jednotné kontaktní místo poskytuje informace o regulaci povolání, mezi něž patří zejména:

 • seznam regulovaných povolání a podmínky pro jejich výkon, včetně informací o postupu při uznávání odborné kvalifikace, poplatcích, požadavcích na dokumenty a jazykové znalosti,
 • informace o povinnosti předběžně příslušnému správnímu orgánu ohlásit úmysl poskytovat v České republice danou službu,
 • seznam profesí, pro něž existuje evropský profesní průkaz, a podmínky jeho získání,
 • seznam profesí, u nichž je příslušný orgán před prvním poskytnutím služby oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,
 • seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy se zvláštní strukturou,
 • kontaktní údaje příslušných správních orgánů a centra pomoci.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

1/ Osobně

Navštivte Jednotné kontaktní místo zřízené při Živnostenském úřadu města Brna v budově Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 4. poschodí. Úřední hodiny Živnostenského úřadu města Brna:

Pondělí  8.00–17.00
Středa  8.00–17.00

 

Elektronické objednání

 

2/ Elektronicky

Pro položení a zaslání dotazu Jednotnému kontaktnímu místu můžete využít:

 • elektronický formulář na webu Businessinfo.cz,
 • elektronickou adresu (e-mail): jkm@brno.cz,
 • datovou schránku Magistrátu města Brna: a7kbrrn.

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Opravné prostředky

Proti poskytnutým informacím se není možné odvolat.


Legislativa

§ 13 a § 14 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb

Portál veřejné správy