Poskytování výstupů z živnostenského rejstříku

Poskytování výstupů z živnostenského rejstříku

Popis

Žadatelé mohou požádat o poskytnutí výstupů z živnostenského rejstříku, jako např. úplný nebo částečný výpis z živnostenského rejstříku, výstup s údaji, které jsou o žadateli v živnostenském rejstříku vedeny, nebo poskytnutí sestavy z veřejné části živnostenského rejstříku se základními identifikačními údaji podnikatelů. Živnostenský úřad žádost posoudí, a pokud má žadatel na poskytnutí výstupu právní nárok podle živnostenského zákona, požadovaný výstup obdrží po zaplacení stanoveného správního poplatku.


Co je nutné doložit

K osobnímu podání žádosti o výstup z živnostenského rejstříku potřebujete:

 • prokázání právního zájmu, pokud žádáte o údaje z neveřejné části živnostenského rejstříku,
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

K elektronickému podání žádosti o výstup z živnostenského rejstříku potřebujete:

 • uznávaný elektronický podpis nebo datovou schránku,
 • prokázání právního zájmu, pokud žádáte o údaje z neveřejné části živnostenského rejstříku,
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

1/ Osobně

Při osobní návštěvě se dostavíte na Živnostenský úřad města Brna a vybraný pracovník ŽÚ na základě vašeho požadavku vyhotoví příslušný výstup z živnostenského rejstříku. Úřední hodiny Živnostenského úřadu města Brna jsou:

Pondělí  8.00–17.00
Úterý  není úřední den
Středa  8.00–17.00
Čtvrtek  není úřední den
Pátek  8.00–12.00 (pouze elektronicky objednaní)

 

Při podání žádosti poštou postupujte následovně:

 • žádost s uvedením požadovaných výstupů z živnostenského rejstříku odešlete poštou na adresu podatelny Magistrátu města Brna (Magistrát města Brna, Podatelna MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno),
 • písemně připravenou žádost také můžete osobně odevzdat na podatelně Magistrátu města Brna v přízemí budovy MMB Malinovského nám. 3.

Při podání žádosti prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT:

 • navštívíte příslušné kontaktní místo Czech POINT na poště,
 • s pracovnicí/pracovníkem pošty vyřídíte žádost.

Informace o postupu podání na webových stránkách Czech POINT

 

2/ Elektronicky

Žádost můžete elektronicky odeslat třemi způsoby:

 • do datové schránky Magistrátu města Brna: a7kbrrn,
 • na elektronickou (e-mailovou) adresu podatelny MMB: posta@brno.cz,
 • prostřednictvím Portálu občana při prokázání elektronické identifikace žadatele.

Pro získání výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku na webu RŽP (portál Registru živostenského podnikání) není třeba žádný doklad.


Poplatky

 • 20 Kč za vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku za každou, i započatou stránku.
 • 5 Kč za vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli.

Legislativa

 • § 60 odst. 4 až 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • § 71 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • § 72 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Portál veřejné správy