Pokračování v zemědělské výrobě po jejím přerušení

Pokračování v zemědělské výrobě po jejím přerušení

Popis

Jako zemědělský podnikatel můžete po předchozím přerušení zemědělské výroby oznámit její pokračování. Pokud Vaše důvody, na základě kterých jste v minulosti oznámil přerušení provozování zemědělské výroby, pominuly a aktuálně chcete provoz obnovit.

Pokračováním provozování zemědělské výroby můžete opět zahájit podnikatelskou činnost.

Oznámit pokračování provozování zemědělské výroby můžete kdykoliv, a to i v případě, že přerušení zemědělské výroby máte na dobu určitou.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

1/ Osobně

Při osobní návštěvě se dostavíte na Živnostenský úřad města Brna a vybraný pracovník ŽÚ na základě vašeho oznámení o přerušení zpracuje podání, které na místě podepíšete. Úřední hodiny Živnostenského úřadu města Brna:

Pondělí  8.00–17.00
Úterý  není úřední den
Středa  8.00–17.00
Čtvrtek  není úřední den
Pátek  8.00–12.00 (pouze elektronicky objednaní)

 

Při podání žádosti poštou postupujte následovně:

  • vyplňte, vytiskněte a podepište oznámení za využití formuláře Oznámení změn a doplnění na portálu Ministerstva zemědělství.
  • oznámení odešlete poštou na adresu podatelny Magistrátu města Brna (Magistrát města Brna, Podatelna MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno) nebo
  • písemně připravené oznámení osobně odevzdejte na podatelně Magistrátu města Brna v přízemí budovy MMB Malinovského nám. 3.

2/ Elektronicky

Oznámení můžete elektronicky odeslat dvěma způsoby:

  • do datové schránky Magistrátu města Brna: a7kbrrn,
  • na elektronickou (e-mailovou) adresu podatelny MMB: posta@brno.cz,
  • přílohy, které připojíte ke svému podání musí být v autorizované konverzi dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb.

Legislativa

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství dle ustanovení § 2fa odst. 6

Portál veřejné správy