Změny v zemědělském podnikání

Změny v zemědělském podnikání

Popis

V případě, že jste zemědělský podnikatel, který je zapsán v Evidenci zemědělského podnikatele a došlo u vás ke změně sídla či změně doby provozování zemědělské výroby musíte tuto změnu ohlásit. Oznámit změnu musíte úřadu do 15 dnů ode dne, kdy ke změně dojde. Oznámení změny má dopad do ostatních veřejných registrů, které změny převezmou.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

1/ Osobně

Při osobní návštěvě se dostavíte na Živnostenský úřad města Brna a vybraný pracovník ŽÚ na základě vámi uvedených skutečností vyplní podání, které na místě podepíšete. Úřední hodiny Živnostenského úřadu města Brna:

Pondělí  8.00–17.00
Úterý  není úřední den
Středa  8.00–17.00
Čtvrtek  není úřední den
Pátek  8.00–12.00 (pouze elektronicky objednaní)

 

Při podání žádosti poštou postupujte následovně:

  • vyplňte, vytiskněte a podepište žádost, kterou vytvoříte na portálu Ministerstva zemědělství.,
  • žádost odešlete poštou na adresu podatelny Magistrátu města Brna (Magistrát města Brna, Podatelna MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno) nebo
  • písemně připravenou žádost osobně odevzdejte na podatelně Magistrátu města Brna v přízemí budovy MMB Malinovského nám. 3.

2/ Elektronicky

Správně vyplněné podání můžete elektronicky odeslat dvěma způsoby:

  • do datové schránky Magistrátu města Brna: a7kbrrn,
  • na elektronickou (e-mailovou) adresu podatelny MMB: posta@brno.cz,
  • přílohy, které připojíte ke svému podání musí být v autorizované konverzi dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb.

Poplatky

Změna je zpoplatněna, a to v případě

  • oznámení změny adresy sídla – 100 Kč
  • změny doby provozování zemědělské výroby – 500 Kč.

Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Brna (hotovostně i bezhotovostně).


Sankce

Za nesplnění povinnosti ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele podle § 2fa odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, hrozí uložení pokuty až do výše 50 000 Kč. 


Legislativa

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství dle ustanovení § 2fa odst. 5

Portál veřejné správy