Odbor správních činností (OSČ)

Odbor správních činností (OSČ)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Má na starosti státní správu na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.
  • Vykonává činnost ohlašovny trvalého pobytu, která je jedinou ohlašovnou na území statutárního města Brna.
  • Zajišťuje výkon celostátní agendy na úseku evidence obyvatel a cestovních dokladů pro občany, kteří nikdy neměli trvalý pobyt na území České republiky nebo u nichž trvalý pobyt nelze zjistit.

 

Seznam podřízených útvarů