Správní poplatky Odboru správních činností

- platné s účinností od 2. 8. 2021

(dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích)

Žadatel uhradí správní poplatek v hotovosti případně bezhotovostně platební kartou na pokladnách Odboru správních činností Magistrátu města Brna.