Úsek tajemníka (ÚTAJ)

Úsek tajemníka (ÚTAJ)

Agenda

  • Koordinuje činnosti útvarů zařazených v úseku.
  • Zajišťuje povinnosti bezpečnostního ředitele v rozsahu svěřených pravomocí (zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění).
  • Zajišťuje agendu „pověřence pro ochranu osobních údajů“ dle platné legislativy.
  • Zajišťuje fungování procesů pro aplikaci agendy týkající se ochrany osob, které oznamují porušení práva (vnitřní oznamovací systém, ochrana oznamovatelů).

Seznam podřízených útvarů