Úsek tajemníka (ÚTAJ)

Agenda

  • koordinuje činnosti útvarů zařazených v úseku
  • zajišťuje povinnosti bezpečnostního ředitele v rozsahu svěřených pravomocí (zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění)
  • zajišťuje agendu „pověřence pro ochranu osobních údajů“ dle platné legislativy
  • zajišťuje fungování procesů pro aplikaci agendy týkající se ochrany osob, které oznamují porušení práva (vnitřní oznamovací systém, ochrana oznamovatelů)

Seznam podřízených útvarů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno (navigovat)

Kontakty

JUDr. Rostislav Obrlík

vedoucí úseku, bezpečnostní ředitel

Mgr. Radek Skoumal

pověřenec pro ochranu osobních údajů