Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Popis

Občan starší 15 let, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.

 

Ukončit trvalý pobyt na území České republiky může:

  • občan starší 15 let,
  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče,
  • za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území České republiky, jeho opatrovník,
  • občanem pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Co je nutné doložit

  • Doklad prokazující totožnost (např. občanský průkaz, cestovní pas).
  • U dětí do 15 let rodný list dítěte.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Sdělení je možné podat na ohlašovně podle místa trvalého pobytu občana nebo na zastupitelském úřadu v zahraničí.

V Brně lze sdělení podat osobně na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, a to v úředních hodinách.

Sdělení je možné zaslat formou datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem.

Sdělení je možné zaslat prostřednictvím datové schránky fyzické osoby do datové schránky statutárního města Brna: a7kbrrn.

Sdělení je možné zaslat také v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana.


Poplatky

  • Ukončení trvalého pobytu na území České republiky prostřednictvím ohlašovny – 100 Kč.
  • Ukončení trvalého pobytu na území České republiky prostřednictvím zastupitelského úřadu – 300 Kč.

Poplatek je třeba uhradit před ukončením trvalého pobytu na území České republiky a hradí se na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou, v případě písemného nebo elektronického podání převodem z účtu.


Sankce

Sankce nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 10 odst. 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Navštivte nás

Adresa
Husova 5, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání