eDoklady (digitální stejnopis průkazu)

eDoklady (digitální stejnopis průkazu)

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby od 1. 1. 2024 upozorňujeme občany, že svou totožnost při osobní návštěvě Magistrátu města Brna mohou prokázat digitálním stejnopisem občanského průkazu v mobilní aplikaci chytrého telefonu až od 1. 7. 2024.  
Od 20. 1. 2024 je možné takto prokazovat svoji totožnost pouze vůči ústředním správním úřadům, s výjimkou zastupitelských úřadů. 
Ostatní způsoby prokazování totožnosti zůstávají nedotčeny.

Další info naleznete na webu edoklady.gov.cz