Žádost o občanský průkaz pro dítě do 15 let

Popis

Občanský průkaz může být na žádost vydán i občanovi mladšímu 15 let.

Při vyřizování žádosti nevyplňujete předem žádnou žádost, tu vyplní pracovník na přepážce a současně pořídí fotografii a otisky prstů.

O vydání občanského průkazu osobně žádá:

  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Dítě musí být při podání žádosti přítomno z důvodu pořízení fotografie, případně otisků prstů.

Standardně vydávaný občanský průkaz bude hotový do 30 dnů od podání žádosti. Další možností je vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin pracovního dne. Občanský průkaz vydaný do 24 hodin lze převzít pouze v Praze na Ministerstvu vnitra.


Co je nutné doložit

  • Rodný list dítěte.
  • Občanský průkaz dospělé osoby, která je oprávněna podat žádost.

Pokud za dítě žádá jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba navíc doložit:

  • Rozhodnutí soudu o svěření do péče.
  • Doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti – ředitel ústavu.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

O vydání OP lze požádat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu.

V Brně lze o vydání občanského průkazu požádat na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností , a to v úředních hodinách.

 


Poplatky

  • Za vyhotovení OP do 30 dnů pro občana mladšího 15 let – 100 Kč.
  • Za vyhotovení OP do 5 pracovních dnů pro občana mladšího 15 let – 300 Kč.
  • Za vyhotovení OP do 24 hodin pracovního dne pro občana mladšího 15 let – 500 Kč.

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.


Sankce

Více o sankcích na stránkách Ministerstva vnitra ČR.  

 

Legislativa

§ 8 až § 21 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Portál veřejné správy