Převzetí cestovního pasu

Popis

Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít:

 • na úřadě, u kterého byla podána žádost,
 • na jiném úřadě, který si občan zvolil při podání žádosti.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů převezme občan na Ministerstvu vnitra v Praze nebo na úřadě, u kterého byla podána žádost.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne převezme občan pouze na Ministerstvu vnitra v Praze.

Cestovní pas je občan povinen převzít osobně.

Cestovní pas může převzít: 

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, bylo schváleno soudem,
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (co lze označit za důvod zvláštního zřetele hodný, posuzuje správní orgán a plnou moc není povinen akceptovat).

 


Co je nutné doložit

 • Občan starší 15 let předloží občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Jestliže nemá tyto doklady z důvodu ztráty nebo odcizení, předloží jiný průkaz totožnosti – např. řidičský průkaz nebo rodný list.

 • U občana do 15 let věku je nutné předložit platný doklad totožnosti zákonného zástupce a případně rodný list dítěte. Přítomnost dítěte není nutná.

 • Zmocněnec předloží platný doklad totožnosti a originál plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

V Brně lze cestovní pas převzít na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, pracoviště Husova 5, a to v úředních hodinách.


Poplatky

 • Za převzetí cestovního pasu na jiném úřadě, který občan uvedl v žádosti – 100 Kč.

 • Při převzetí cestovního pasu do 5 pracovních dnů na Ministerstvu vnitra ČR:
  • pro občana staršího 15 let – 1 000 Kč
  • pro občana mladšího 15 let – 500 Kč

 • Při převzetí cestovního pasu do 24 hodin pracovního dne na Ministerstvu vnitra ČR:
  • pro občana staršího 15 let – 2 000 Kč
  • pro občana mladšího 15 let – 500 Kč

Sankce

Více o sankcích na stránkách Ministerstva vnitra.

Osobní doklady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)


Legislativa

§ 22 zákona č. 329/1999 Sb.