Převzetí občanského průkazu

Popis

Vyhotovený občanský průkaz (dále jen OP) vyzvedne osobně:

  • občan starší 15 let,
  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník, tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
  • za občana staršího 18 let člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Co je nutné doložit

  • Stávající OP.
  • Pokud občan OP nemá – rodný list nebo platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

V Brně lze vyhotovený OP vyzvednout na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností , a to v úředních hodinách.

 


Poplatky

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.


Sankce

Více o sankcích na stránkách Ministerstva vnitra.

 

Legislativa

§ 25 až § 32 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Portál veřejné správy