Oddělení občanských průkazů

Oddělení občanských průkazů

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Přijímá žádosti o vydání občanského průkazu.
  • Předává vyhotovené občanské průkazy občanům.
  • Vede správní a přestupková řízení na úseku občanských průkazů.
  • Poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence občanských průkazů k jejich osobě.