Oznámení ztráty, odcizení, poškození, zničení, nebezpečí zneužití občanského průkazu

Oznámení ztráty, odcizení, poškození, zničení, nebezpečí zneužití občanského průkazu

Popis

Držitel občanského průkazu je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu.

Za držitele občanského průkazu může ohlášení učinit jeho zmocněnec, kterému držitel občanského průkazu udělil k tomuto účelu zvláštní plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem.

Ohlášením ztráty nebo odcizení končí platnost občanského průkazu.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Držitel občanského průkazu může ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu:

  • prostřednictvím datové schránky pro fyzickou osobu, včetně vyplněného formuláře Oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu (viz níže – Dokumenty),
  • zasláním na adresu elektronické pošty příslušného správního úřadu, e-mail musí být podepsaný uznávaným elektronickým podpisem,
  • osobně na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na Policii České republiky, na Ministerstvu vnitra – pouze v případě, že současně podává žádost o občanský průkaz ve zkrácené lhůtě (tj. do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů), nebo v zahraničí na nejbližším zastupitelském úřadu.

V Brně může ohlášení učinit na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, Husova 5, a to v úředních hodinách.


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 37 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Portál veřejné správy