Změna trvalého pobytu

Popis

Občan, který chce změnit trvalý pobyt, ohlásí tuto změnu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Hlásí se pouze nová adresa trvalého pobytu, odhlašování z předchozího trvalého pobytu se neprovádí.

 

Změnu trvalého pobytu může ohlásit:

  • občan starší 15 let,
  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo fyzická osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče,
  • za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý ohlásit změnu trvalého pobytu, jeho opatrovník,
  • za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Co je nutné doložit

  • Platný občanský průkaz, a pokud jej občan nemá, jiný obdobný doklad (např. cestovní pas, řidičský průkaz).
  • U dětí do 15 let rodný list a občanský průkaz dítěte, pokud mu byl vydán.
  • Doklad k prokázání změny trvalého pobytu – např. nájemní smlouva nebo souhlas vlastníka či nájemce bytu/domu.

Souhlas může vlastník nebo nájemce udělit osobně na úřadě nebo písemně (písemný souhlas musí být opatřený úředně ověřeným podpisem vlastníka nebo nájemce).

 

Vlastník nemusí při změně trvalého pobytu dokládat své vlastnické právo zapsané v katastru nemovitostí.


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Občan se dostaví na ohlašovnu v místě nového trvalého pobytu.

V Brně lze změnu trvalého pobytu ohlásit na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, a to v úředních hodinách.


Poplatky

  • Ohlášení změny trvalého pobytu – 50 Kč.
  • Občan do 15 let – zdarma.

Poplatek se hradí na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.


Sankce

Sankce nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Navštivte nás

Adresa
Husova 5, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání