Žádost o občanský průkaz pro imobilní žadatele

Žádost o občanský průkaz pro imobilní žadatele

Popis

Magistrát města Brna, Odbor správních činností zajišťuje službu vyřízení žádosti o občanské průkazy pro imobilní občany zdržující se v jeho správním obvodu.

Služba je poskytována pouze v mimořádných, odůvodněných případech, pro zdravotně a tělesně postižené žadatele, kteří si nemohou z vážných zdravotních důvodů přijít požádat osobně o občanský průkaz.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Pro využití služby kontaktuje imobilní občan nebo kontaktní osoba telefonicky, osobně, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky pracoviště Odboru správních činností Magistrátu města Brna.

Je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození, popř. rodné číslo žadatele o občanský průkaz, adresu trvalého pobytu a také adresu, na které se v současnosti žadatel zdržuje (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu), a důvod žádosti o občanský průkaz.
V případě končící platnosti dosavadního občanského průkazu by tento kontakt měl proběhnout přibližně 2–3 měsíce před skončením jeho platnosti.

Pro občana, který trvale žije v domově pro seniory či je hospitalizován v nemocnici nebo jiném podobném zařízení, lze žádost vyřídit přes sociálního pracovníka výše uvedeného zařízení.

Pracovníci úřadu osobně navštíví imobilního občana, ověří jeho totožnost, vyfotografují ho, a pokud je to možné, odeberou otisky prstů a občan se na žádost podepíše.
Po vyhotovení nového občanského průkazu Státní tiskárnou cenin, s. p. navštíví pracovníci úřadu občana znovu, za účelem předání dokladu.

Návštěvy jsou uskutečňované vždy po předchozí telefonické domluvě s kontaktní osobou nebo přímo s imobilním občanem.
Vždy je vhodné, aby rodina žadatele pracovníkům úřadu vyšla maximálně vstříc a některý z jejích členů byl přítomen při komunikaci s žadatelem.

Pořadí žadatelů určuje Magistrát města Brna dle naléhavosti a důvodu podání žádosti, dle data prvního kontaktu s úřadem, případně z důvodu hospodárnosti dle lokality, kde se žadatel zdržuje.
Termín návštěvy je zcela v kompetenci úřadu.


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 10 odst. 3 zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech

Související právní úprava

§ 2 odst. 2 písm. b) zákona  č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích

Případné zneužití služby je možno kvalifikovat jako přestupek proti pořádku ve státní správě dle citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.