Oddělení cestovních dokladů

Oddělení cestovních dokladů

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Přijímá žádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji.
  • Předává vyhotovené cestovní doklady občanům a kontroluje funkčnost čipu s biometrickými údaji.
  • Přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu.
  • Vede správní a přestupková řízení na úseku cestovních dokladů.
  • Poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů k jejich osobě.