Česky CZEnglish EN

Odbor správních činností (OSČ)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyFormuláře

Husova 5, 601 67 Brno

Hlavní informační linka (sekretariát OSČ): 542 175 199

 • vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ve správním obvodu Brno – město
 • vykonává činnost ohlašovny trvalého pobytu, která je jedinou ohlašovnou na území statutárního města Brna
 • zajišťuje výkon celostátní agendy na úseku evidence obyvatel a cestovních dokladů pro občany, kteří neměli trvalý pobyt v České republice nebo pokud trvalý pobyt občana nelze zjistit
 • úzce spolupracuje se zastupitelskými úřady v zahraničí, MV ČR, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Státní tiskárnou cenin, s.p.
 • nabízí občanům možnost vyřízení jejich žádostí, a to přednostně pro elektronicky objednané - link

Organizační schéma Odboru správních činností

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí Odboru správních činnostíJUDr. Jitka Maderovámaderova.jitka(zavinac)brno.cz542 175 200542 175 174
 sekretariát Odboru správních činnostíMgr. Renata Miliánováosc(zavinac)brno.cz542 175 199542 175 174

Úřední hodiny


 • Pondělí:  8.00 – 17.00
 • Úterý:  8.00 – 12.00
 • Středa: 8.00 – 17.00
 • Čtvrtek: 8.00 – 12.00
 • Pátek:  8.00 – 12.00

Přednostně budou obslouženi elektronicky objednaní klienti.

Kde nás najdete

Husova 3, 5
601 67 Brno

Jak se k nám dostanete

MHD – tramvaje č. 5, 6, 12, zastávka Šilingrovo náměstí

AUTO –  parkoviště na ulici Kopečná , Parkovací dům DOMINI PARK

  naše pracoviště je plně bezbariérové, více se dozvíte v tomto videu – https://www.youtube.com/watch?v=gQwACHs--tY  nebo v Atlasu přístupnosti na str. 54  

Upozorňujeme žadatele o doklady, že v důsledku omezené kapacity pracovišť může dojít, při velkém počtu žadatelů, k ukončení vydávání pořadových lístků před koncem úředních hodin. 

Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady

Jak je to s cestovními doklady pro děti?  

Pro cestování s dětmi do zahraničí platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad (občanský průkaz, cestovní pas). V roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče.

V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz.

Pozor na platnost cestovního pasu!

Magistrát města Brna, Odbor správních činností upozorňuje občany, kteří plánují vycestovat do zahraničí, aby si ve svém vlastním zájmu překontrolovali platnost cestovního dokladu. Některé státy požadují, aby platnost cestovního pasu byla delší než 6 měsíců při vstupu do země, popřípadě při opuštění země.

Občanům proto doporučujeme, aby si s dostatečným časovým předstihem před cestou do zahraničí, ideálně před koupí letenky nebo pobytu, překontrolovali platnost stávajícího dokladu a aktuální požadavky na platnost cestovního dokladu konkrétní země. Potřebné informace lze získat na příslušné ambasádě, obecné informace včetně kontaktních údajů na jednotlivé ambasády na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz. Povinnost mít platný cestovní pas při překračování státních hranic se vztahuje také na děti.

Požádat o vydání cestovního pasu a občanského průkazu je možné na území České republiky u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Oddělení Odboru správních činností

Oddělení evidence obyvatel

 • pracuje s agendovým informačním systémem evidence obyvatel
 • provádí kontrolu, zjišťování správnosti údajů a případné opravy chybných údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel u občanů s trvalým pobytem ve správním obvodu Brno – město
 • eviduje změny trvalého pobytu občanů ve správním obvodu Brno – město
 • na žádost občanů poskytuje údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel k jejich osobě
 • na žádost občana eviduje adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení

Oddělení občanských průkazů

 • přijímá žádosti o vydání občanského průkazu
 • předává vyhotovené občanské průkazy občanům
 • vede správní a přestupková řízení na úseku občanských průkazů
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence občanských průkazů k jejich osobě

Oddělení cestovních dokladů

 • přijímá žádosti o vydání cestovního pasu
 • předává vyhotovené cestovní doklady občanům a kontroluje funkčnost čipu s biometrickými údaji
 • vede správní a přestupková řízení na úseku cestovních dokladů
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů k jejich osobě 

Oddělení rušení trvalého pobytu

 • vede správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Oddělení zhotovení a distribuce dokladů

 • vyhotovuje dočasné občanské průkazy v případech stanovených zákonem
 • zajišťuje úkoly spojené s distribucí obchodních balíků do centrální výrobny dokladů
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití OP  
 • zajišťuje vyhotovení občanských průkazů pro imobilní občany a občany omezené na osobní svobodě
 • předává vyhotovené osobní doklady imobilním občanům 
 • zajišťuje provoz příjmové pokladny odboru
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 23.05.2022 10:05
 • Datum poslední aktualizace: 07.03.2022 13:19
 • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design