Česky CZEnglish EN

Živnostenský úřad města Brna (ŽÚmB)

Kontakty
Oddělení
Zajímavé odkazy
Dokumenty
Formuláře a vzory

Adresa pro písemný kontakt:

Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

ID datové schránky: a7kbrrn (Magistrát města Brna)

Elektronický kontakt:

 • el. adresa pro zasílání elektronických dotazů: zu@brno.cz
 • el. adresa pro zasílání elektronických úředních podání: posta@brno.cz
  (POZOR! Elektronické úřední podání musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem žadatele!) 

Pozor – změna prokazování praxe po 1. 5. 2016! Dochází ke zpřesnění definice odborné praxe tak, aby bylo zřejmé, že pokud je zákonem vyžadována určitá délka praxe, je doba praxe vztažena k výkonu dané činnosti na plný nebo tomu odpovídající částečný pracovní úvazek (pro více informací klikněte).

Změny bydliště, jména a příjmení fyzických osob a změny sídel, obchodních firem právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku se živnostenskému úřadu NEOZNAMUJÍ (pro více informací klikněte)! 

Elektronické objednání pro klienty = prioritní odbavení bez čekání!!!
Naplánujte si úřední jednání na konkrétní den a hodinu!                                                                          Využijte jednoduché možnosti objednat se u nás přes internet!

  

Živnostenský úřad města Brna
 • vykonává v přenesené působnosti státní správu na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v oblasti všech druhů živnosti, tj. živností koncesovaných i ohlašovacích (vázaných, řemeslných a živnosti volné)
 • je  provozovatelem živnostenského rejstříku
 • vykonává další činnosti na úseku státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zvláštními právními předpisy, zejména kontrolní a dozorovou činnost

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí odboruJUDr. Dobromila Macháčkovámachackova.dobromila(zavinac)brno.cz542173411542173399
 sekretariátVladimíra Schejbalovázu(zavinac)brno.cz542173411542173399

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:00

Středa8:00 - 17:00

Pátek

8:00 - 12:00

Úterý, Čtvrtek – pouze předem elektronicky objednaní klienti

Objednání termínu na tyto dny lze provést pouze přes rezervační systém úřadu, kapacita na každý neúřední den je omezena na 8 podnikatelů a základní činnost "Oznámení změn".

Oddělení a samostatné referáty Živnostenského úřadu města Brna

Oddělení živností

 • podává všeobecné informace spojené s řízením při vydání živnostenského oprávnění a jeho změnách
 • vyřizuje ohlášení živnosti a žádost o koncesi, oznámení změny údajů a dokladů, jenž jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, oznámení změny odpovědného zástupce, oznámení o přerušení provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • vede živnostenský rejstřík

Oddělení kontrolní a správní

 • zajišťuje komplexní správní agendu spojenou s výkonem státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání jednak na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, jednak z podnětu jiných orgánů a z podnětů právnických a fyzických osob
 • zajišťuje agendu správního trestání ve své zákonné působnosti a působnosti svěřené Živnostenskému úřadu města Brna Statutem města Brna

Referát spisovny

 • vede spisovnu živnostenského úřadu a zajištuje činnosti související s právem oprávněných osob nahlížet do správních spisů

Referát provozu

 • zajišťuje provozní potřeby úřadu a mj. vede agendu související se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a s Registrem smluv

Informace a dokumenty

Novinky v podnikání

Nová vázaná živnost "Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí" od dne 1. 12. 2018

Informace pro podnikatele v cestovním ruchu po 1. 7. 2018

Změny podání prostřednictvím CRM vůči správci daně ode dne 30.9.2017

Základní informace k Elektronické evidenci tržeb (EET)

Změna prokazování praxe v podnikání po 1. 5. 2016

Základní informace pro podnikatele

Jaké podmínky musí žadatel o živnostenské oprávnění splňovat

Správní poplatky

Registrační povinnosti podnikatele po zahájení podnikání

Centrální registrační místo (CRM)

Jednotné kontaktní místo (JKM) – podnikání v EU

Užitečné informace pro podnikatele

Změny bydliště, jména a příjmení a sídla (dříve místa podnikání)

Přerušení provozování živnosti

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Podávání informací o zápisech do živnostenského rejstříku pro veřejnost

Informace pro provozovatele potravinářského podniku

Informace pro prodejce lihovin a alkoholických nápojů

Provozování MŠ a jiných předškolních zařízení, hlídání dětí

Legislativa

Živnostenský zákon 

Obsahové náplně živností 

Nařízení SMB č. 1/2002 – Tržní řád (aktualizované znění)

Nařízení SMB č. 7/2019 – zákaz reklamy šířené na veř. příst. místech mimo provozovnu

Ostatní informace

Statistické údaje o živnostenském podnikání na území města Brna

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. 

Hodnocení klientů – ankety spokojenosti

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 03.01.2020 09:05
 • Datum poslední aktualizace: 03.01.2020 09:05
 • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design