Česky CZEnglish EN

Živnostenský úřad města Brna (ŽÚmB)

Kontakty
Oddělení
Zajímavé odkazy
Dokumenty
Formuláře a vzory

Adresa pro písemný kontakt:

Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

ID datové schránky: a7kbrrn (Magistrát města Brna)

Elektronický kontakt:

 • el. adresa pro zasílání elektronických dotazů: zu@brno.cz
 • el. adresa pro zasílání elektronických úředních podání: posta@brno.cz
  (POZOR! Elektronické úřední podání musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem žadatele!) 

AKTUALITY:

Živnostenský úřad města Brna informuje, že s účinností od pondělí 20. 4. 2020 obnovuje úřední hodiny v původním rozsahu: Pondělí, Středa 8–17 hod. a Pátek 8–12 hod. Z důvodu prevence je možné se na jednání v tyto úřední dny v uvedeném rozsahu objednávat pouze předem elektronicky (odkaz zde). Klient si zvolí dopředu konkrétní den a příslušný čas, kdy se na jednání dostaví.

Veškerá jednání s klienty budou zajišťovány jako doposud na odděleném přepážkovém pracovišti dv. č. 015 v přízemí budovy Malinovského nám. 3 ve výše uvedených úředních dnech. 

Nadále platí, že klienti mohou svá podání činit rovněž elektronicky, přes CzechPoint na přepážce České pošty nebo MMB, písemně poštou anebo přes podatelnu MMB. Stejně tak veškeré dotazy a konzultace budou plnohodnotně zodpovězeny elektronicky emailem anebo telefonicky.

Ošetřovné a další opatření Vlády ČR na podporu podnikatelů a živnostníků

Žádosti o ošetřovné se podávají přímo na MPO! 

Poděkování firmě RESPILON Group s.r.o. za mimořádný dar ústních masek

Živnostenský úřad města Brna
 • vykonává v přenesené působnosti státní správu na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v oblasti všech druhů živnosti, tj. živností koncesovaných i ohlašovacích (vázaných, řemeslných a živnosti volné)
 • je  provozovatelem živnostenského rejstříku
 • vykonává další činnosti na úseku státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zvláštními právními předpisy, zejména kontrolní a dozorovou činnost

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí odboruJUDr. Dobromila Macháčkovámachackova.dobromila(zavinac)brno.cz542173411542173399
 sekretariátVladimíra Schejbalovázu(zavinac)brno.cz542173411542173399

Úřední hodiny

Pondělí8:00–17:00
Středa8:00–17:00
Pátek8:00–12:00

Za účelem úředního jednání na Živnostenském úřadu města Brna během výše uvedených úředních hodin je třeba se vždy předem objednat elektronicky – odkaz zde

Všechna úřední jednání probíhají na přepážkových pracovištích (přepážky č. 1 a 2) v místnosti č. 015 v přízemí budovy MMB Malinovského nám. 3.  

Oddělení a samostatné referáty Živnostenského úřadu města Brna

Oddělení živností

 • podává všeobecné informace spojené s řízením při vydání živnostenského oprávnění a jeho změnách
 • vyřizuje ohlášení živnosti a žádost o koncesi, oznámení změny údajů a dokladů, jenž jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, oznámení změny odpovědného zástupce, oznámení o přerušení provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • vede živnostenský rejstřík

Oddělení kontrolní a správní

 • zajišťuje komplexní správní agendu spojenou s výkonem státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání jednak na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, jednak z podnětu jiných orgánů a z podnětů právnických a fyzických osob
 • zajišťuje agendu správního trestání ve své zákonné působnosti a působnosti svěřené Živnostenskému úřadu města Brna Statutem města Brna

Referát spisovny

 • vede spisovnu živnostenského úřadu a zajištuje činnosti související s právem oprávněných osob nahlížet do správních spisů

Referát provozu

 • zajišťuje provozní potřeby úřadu a mj. vede agendu související se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a s Registrem smluv

Informace a dokumenty

Novinky v podnikání

Nová vázaná živnost "Realitní zprostředkování" ode dne 3. 3. 2020

Nová vázaná živnost "Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí" ode dne 1. 12. 2018

Informace pro podnikatele v cestovním ruchu po 1. 7. 2018

Změny podání prostřednictvím CRM vůči správci daně ode dne 30.9.2017

Základní informace k Elektronické evidenci tržeb (EET)

Změna prokazování praxe v podnikání po 1. 5. 2016

Základní informace pro podnikatele

Jaké podmínky musí žadatel o živnostenské oprávnění splňovat

Správní poplatky

Registrační povinnosti podnikatele po zahájení podnikání

Centrální registrační místo (CRM)

Jednotné kontaktní místo (JKM) – podnikání v EU

Užitečné informace pro podnikatele

Změny bydliště, jména a příjmení a sídla (dříve místa podnikání)

Přerušení provozování živnosti

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Podávání informací o zápisech do živnostenského rejstříku pro veřejnost

Informace pro provozovatele potravinářského podniku

Informace pro prodejce lihovin a alkoholických nápojů

Provozování MŠ a jiných předškolních zařízení, hlídání dětí

Legislativa

Živnostenský zákon 

Obsahové náplně živností 

Nařízení SMB č. 1/2002 – Tržní řád (aktualizované znění)

Nařízení SMB č. 7/2019 – zákaz reklamy šířené na veř. příst. místech mimo provozovnu

Ostatní informace

Statistické údaje o živnostenském podnikání na území města Brna

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. 

Hodnocení klientů – ankety spokojenosti

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 12.05.2020 10:42
 • Datum poslední aktualizace: 12.05.2020 10:42
 • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design