Česky CZEnglish EN

Adresa pro písemný kontakt

 • Živnostenský úřad města Brna
 • Malinovského nám. 3
 • 601 67 Brno

ID datové schránky

 • a7kbrrn (Magistrát města Brna)

Elektronický kontakt

 • el. adresa pro zasílání elektronických dotazů: zu@brno.cz
 • el. adresa pro zasílání elektronických úředních podání: posta@brno.cz
  (POZOR! Elektronické úřední podání musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem žadatele!)

AKTUALITY

 • Na základě opatření vyhlášených Vládou ČR v souvislosti s výskytem pandemie Covid19 jsou pro jednání na Živnostenském úřadu města Brna vyhrazeny úřední dny a hodiny v rozsahu Po, St 8–17 hod. s tím, že nadále preferujeme klienty elektronicky objednané, kteří budou odbavováni přednostně. Klienti, kteří nejsou elektronicky objednaní musí počítat v daný úřední den s delší dobou na vyřízení svých záležitostí.
 • Prosíme, abyste věnovali náležitou pozornost přípravě svých papírových podání, která mějte vč. příloh k nim dopředu připravená (vypsaná, podepsaná) – urychlíte tím nejen přijetí Vašeho podání a odbavení, ale zejména jeho samotné vyřízení!
 • Veškeré formuláře a návody (vysvětlivky) k jejich vyplnění jsou dostupné na internetu na stránkách MPO: odkaz zde - formuláře zcela dole na stránce
 • Elektronické objednání pro jednání na ŽÚmB je možné provést dopředu vždy na následující dva kalendářní týdny, a to nejdříve v předchozí úterý, kdy dojde k odblokování termínů objednání. Rezervaci provedete zde kliknutím na tento odkaz.

 • Veškerá jednání s klienty jsou zajišťována na odděleném přepážkovém pracovišti dv. č. 015 v přízemí budovy Malinovského nám. 3. 
 • Nadále platí, že klienti mohou svá podání činit rovněž elektronicky, přes CzechPoint na přepážce České pošty nebo MMB, písemně poštou anebo přes podatelnu MMB. Stejně tak veškeré dotazy a konzultace budou plnohodnotně zodpovězeny elektronicky emailem anebo telefonicky.

Živnostenský úřad města Brna

 • vykonává v přenesené působnosti státní správu na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v oblasti všech druhů živnosti, tj. živností koncesovaných i ohlašovacích (vázaných, řemeslných a živnosti volné)
 • je  provozovatelem živnostenského rejstříku
 • vykonává další činnosti na úseku státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zvláštními právními předpisy, zejména kontrolní a dozorovou činnost

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí odboruJUDr. Dobromila Macháčkovámachackova.dobromila(zavinac)brno.cz542173411542173399
 sekretariátVladimíra Schejbalovázu(zavinac)brno.cz542173411542173399

Úřední hodiny

Pondělí8:00–17:00
Středa8:00–17:00

 • S ohledem na současný nouzový stav budou obslouženi přednostně elektronicky objednaní klienti, neobjednaní klienti musí vyčkat za dodržení všech nařízených protiepidemických opatření – rozestupy, max. počet osob v jednacím prostoru.
 • Všechna úřední jednání probíhají na přepážkových pracovištích (přepážky č. 1, 2, 3) v místnosti č. 015 v přízemí budovy MMB Malinovského nám. 3.
 • Elektronické objednání

Oddělení a samostatné referáty Živnostenského úřadu města Brna

Oddělení živností

 • podává všeobecné informace spojené s řízením při vydání živnostenského oprávnění a jeho změnách
 • vyřizuje ohlášení živnosti a žádost o koncesi, oznámení změny údajů a dokladů, jenž jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, oznámení změny odpovědného zástupce, oznámení o přerušení provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • vede živnostenský rejstřík

Oddělení kontrolní a správní

 • zajišťuje komplexní správní agendu spojenou s výkonem státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání jednak na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, jednak z podnětu jiných orgánů a z podnětů právnických a fyzických osob
 • zajišťuje agendu správního trestání ve své zákonné působnosti a působnosti svěřené Živnostenskému úřadu města Brna Statutem města Brna

Referát spisovny

 • vede spisovnu živnostenského úřadu a zajištuje činnosti související s právem oprávněných osob nahlížet do správních spisů

Referát provozu

 • zajišťuje provozní potřeby úřadu a mj. vede agendu související se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a s Registrem smluv

Informace a dokumenty

Novinky v podnikání

Základní informace pro podnikatele

Užitečné informace pro podnikatele

Legislativa

Ostatní informace

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 17.03.2021 09:35
 • Datum poslední aktualizace: 17.03.2021 09:35
 • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design