Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/39

21. 6. 2022

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)    
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)    
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Akční plán Koncepce sportu města Brna 2021-2024 
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38. Návrh rozpočtového opatření – aktualizace rozpočtu Odboru participace MMB a zapojení nedočerpaných kapitálových i běžných výdajů z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022    
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64. Návrh na poskytnutí investičního a neinvestičního transferu městské části Brno-Bohunice na rekonstrukci a zastřešení školního hřiště ZŠ Arménská – návrh rozpočtového opatření  
65.
66.
67.
68. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na realizaci projektu „Herní inkubátor" – návrh rozpočtového opatření  
69. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace FabLab Brno s.r.o. na realizaci projektu „Podpora aktivit FabLab Brno" – návrh rozpočtového opatření  
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81. Záměr poskytnutí individuální investiční dotace na projekt výstavby víceúčelové sportovní haly „Aréna Lesná“; návrh na zrušení usnesení 
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103. Návrh Smlouvy o účasti statutárního města Brna na Veletrhu URBIS Smart City Fair a Urban Mobility 2022 – návrh rozpočtového opatření  
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118. Projekt "Zvýšení požární bezpečnosti a přístavba Domova pro seniory Kosmonautů, Brno-Starý Lískovec" – posouzení projektu
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214. Návrh dispozice s částí pozemku p. č. 1197/60 v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna za spoluvlastnické podíly o velikosti 2/3 k pozemkům v ul. Netroufalky v k. ú. Bohunice 
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
234.
235.
236.
237.
238.
239.
Zobrazit všechny body
21. 6. 2022 08:00 v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno