Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

Je orgánem státní správy jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, zejména na úsecích

 • vodního hospodářství,
 • lesů, myslivosti a rybářství,
 • zemědělství a veterinární a rostlinolékařské péče.
   
 • Zajišťuje agendu související s vydáním zemědělského majetku podle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
 • Zajišťuje činnosti na úseku správy městských lesů.
 • Připravuje a realizuje městské projekty zejména v oblasti vod a lesů k využití jejich
  rekreačního potenciálu.
 • Metodicky vede a kontroluje agendy státní správy svěřené statutem města úřadům městských částí. 

Seznam podřízených útvarů