Vydání loveckého lístku

Popis

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba, která žádá o vydání loveckého lístku.

Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu, tj. výkonu práva myslivosti.

Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat:

 • pro české občany: na dobu neurčitou nebo na dobu určitou – 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok
 • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem: na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole
 • pro cizince: na dobu určitou – 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok. Pozn.: Cizincem se rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

 

Žadatel uplatní podání na Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, 4. podlaží budovy Kounicova 67, Brno, kanc. č. 411, v úředních hodinách Magistrátu města Brna.


Co je nutné doložit

Požadované doklady:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách)
 • potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro „žáky a posluchače odborných škol“), u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině
 • doklad o pojištění pro výkon práva myslivosti

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Lze vyřídit osobně na Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno.

Úřední hodiny:

pondělí             8.00–17.00

středa              8.00–17.00

pátek                8.00–12.00

 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Předložení požadovaných dokladů, úhradu správního poplatku a převzetí loveckého lístku lze provést pouze osobně na Odboru vodního a lesního hospodářství
a zemědělství Magistrátu města Brna, oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, 4. podlaží budovy Kounicova 67, Brno, kanc. č. 411, v úředních hodinách.


Poplatky

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích podle délky platnosti loveckého lístku:

 • na 1 den 30 Kč
 • na 5 dní 50 Kč
 • na 30 dní 70 Kč
 • na 6 měsíců 100 Kč
 • na 1 rok 150 Kč
 • na dobu neurčitou 1 000 Kč

Úhrada probíhá v hotovosti, příp. platební kartou, v české měně před vydáním loveckého lístku na pokladně Magistrátu města Brna, která je ve stejné budově.


Sankce

Ten, kdo loví bez loveckého lístku, se dopouští přestupku a hrozí mu pokuta až 30 000 Kč.


Legislativa

ust. § 48 a ust. § 63 odst. 1 písm. b) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

 

zákon č. 305/1997 Sb., o správních poplatcích

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno