Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství

S čím vám pomůžeme?

Agenda

 • Vydává:
  • souhlasy se stavbou, kterou mohou být dotčeny lesní pozemky nebo pozemky do 50 m od kraje lesa pro územního a stavebního řízení,
  • rozhodnutí o pochybnostech, zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa a rozhodnutí o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa,
  • rozhodnutí o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání.
    
 • Povoluje výjimky ze zákazů některých činností v lese a určuje podmínky ke konání organizovaných akcí v lese.
 • Ustanovuje lesní stráže a uděluje licence odborného lesního hospodáře.
 • Zajišťuje vyhotovení a vydávání lesních hospodářských osnov.
 • Jmenuje myslivecké hospodáře a ustanovuje myslivecké stráže.
 • Povoluje lov zvěře na nehonebních pozemcích a při mimořádných okolnostech.
 • Vydává lovecké lístky a vede jejich evidenci.
 • Ustanovuje rybářské stráže.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru