Oddělení státní správy vodního hospodářství

S čím vám pomůžeme?

Agenda

 • Vyjadřuje se k investičním záměrům.
   
 • Vydává:
  • souhlasy ke stavbám, zařízením a činnostem, k nimž není třeba vodoprávního povolení, avšak mohou ovlivnit vodní poměry,
  • povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
  • povolení ke zřizování, změnám a rušení vodních děl, jako vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, studny pro podnikatelské účely, čistírny odpadních vod, přehrady, hráze, vodní nádrže, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k využití vodní energie.
    
 • Stanovuje záplavová území vodních toků.
 • Provádí kontroly v rámci vodoprávního dozoru, řeší havárie, ukládá nápravná opatření.
 • Řídí, kontroluje a koordinuje činnosti v rámci ochrany před povodněmi, zpracovává Povodňový  plán města Brna.

Seznam podřízených útvarů

Dokumenty

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Ing. Hana Závodská

vedoucí referátu (specialista vodohospodář)

Ing. Jana Černá

vedoucí referátu (specialista vodohospodář)

Všichni zaměstnanci útvaru